Egyptian Arabic Dictionary

Egyptian Arabic Thesaurus

Direction:Menu
Section:
Category:
EGba'aelabaqaelaö n  بـَقا َلـَة أكل
ENgroceriesgroceries n 
EGba''aelbaqqael n   بـَقّا َل مـَحـَل
ENshopshop n  
ENgrocerygrocery n shop
USgrocery storegrocery store n 
EGboostabwstaö n  بوستـَة
ENpost officepost office n 
MStikiyyatikiyyaö n turkish Archaic تـِكـِييـَة نـِز ِل في دير
ENhospicehospice n 
ENpoorhousepoorhouse n  Archaic
ENasylumasylum n hospice
MStikiyyatikiyyaö n  تـِكـِييـَة سوق
ENmarketmarket n  
MShadaanaHaDaanaö n nursery حـَضا َنـَة
ENnurserynursery n for children
ENcrechecreche n 
ENkindergartenkindergarten n 
MShaqlabitroolHaQl bitrwl n  حـَقل بـِترول
ENoil fieldoil field n 
EGjeemjym n   چيم
ENgymgym n  
MSdaar il'aeetaemdaar iil-aacytaem n  دا َر ا ِلأيتا َم
ENorphanageorphanage n 
MSroodarwDaö n  روضـَة
ENkindergartenkindergarten n 
MSroodit atfaalrwDiö aaTfaal n  روضـِة ا َطفا َل
ENkindergartenkindergarten n 
MSsath ilmaktabsaTH iil-maktab n  سـَطح ا ِلمـَكتـَب
ENdesktopdesktop n 
MSsintraalsintraal n   سـِنترا َل
ENcall centrecall centre n  
MSstoodiywstwdiyw n  ستود ِيو
ENstudiostudio n 
MSsoobirmarkitswbirmaarkit n   سوبـِرما َركـِت
ENsupermarketsupermarket n  
MSsoo'swq n   سوق
ENmarketmarket n  
EGsharikit siyaehasharikiö siyaeHaö n  شـَر ِكـِة سـِيا َحـَة
ENtravel agencytravel agency n 
MSsaydaliyyaSaydaliyyaö n   صـَيد َلـِييـَة
ENpharmacypharmacy n  
EGAarabiyit zibaelaAarabiyiö zibaelaö n  عـَر َبـِيـِة ز ِبا َلـَة
ENgarbage truckgarbage truck n 
MSAiyaedaAiyaedaö n  عـِيا َد َة
ENclinicclinic n 
ENsurgerysurgery n premises
ENpracticepractice n medical
MSfurnfurn n   فـُرن خـَبّا َز
ENbakerybakery n  
MSfundu'funduq n   فـُند ُق
ENhotelhotel n  
MS'ahwaqahwaö n   قـَهو َة مـَحـَل
ENcafecafe n 
ENcoffee shopcoffee shop n  
EGkushkkushk n  كـُشك
ENkioskkiosk n 
EGlookandalwkandaö n   لوكـَند َة
ENhotelhotel n  
ENguest houseguest house n  
MSmahallmaHall n   مـَحـَلّ بـَيا َع
ENshopshop n  
ENstorestore n shop 
MSmahallahaywanaetmaHall Haywaenaet n  مـَحـَلّ حـَيوا َنا َت
ENpet shoppet shop n  
EGmahal bidaaAa mustAamilamaHal bi-DaaAaö mustAamilaö n  مـَحـَل ب ِضا َعـَة مـُستعـَمـِلـَة
ENsecond hand shopsecond hand shop n 
MSmaraefi'maraefiq n  مـَرا َفـِق
ENfacilityfacility n 
MSmasnaAmaSnaA n  مـَصنـَع
ENfactoryfactory n 
ENworksworks n factory
EGmatbaAamaTbaAaö n  مـَطبـَعـَة
ENpresspress n print shop
MSmaAmalmaAmal n  مـَعمـَل
ENlaboratorylaboratory n 
EGmaghsalamaGsalaö n  مـَغسـَلـَة
ENlaundrylaundry n business
EGmakaen ilAamalmakaen iil-Aamal n  مـَكا َن ا ِلعـَمـَل
ENworkstationworkstation n 
MSmaktabmaktab n   مـَكتـَب شـُغل
ENofficeoffice n  
ENbureaubureau n office
MSmaktabamaktabaö n   مـَكتـَبـَة بيع كـُتـُب
ENbookshopbookshop n  
MSmaktabamaktabaö n  مـَكتـَبـَة إستـِلا َف كـُتـُب
ENlibrarylibrary n 
MSmaktabamaktabaö n  مـَكتـَبـَة مـَحـَل قـَرطا َسـَيـَة
ENstationery storestationery store n 
MSmaktab ilbareedmaktab iil-baryd n  مـَكتـَب ا ِلبـَريد
ENpost officepost office n 
MSmaktab 'isti'baelmaktab iicstiqbael n  مـَكتـَب إستـِقبا َل
ENreceptionreception n desk
EGmaktab tasgeelmaktab tasgyl n  مـَكتـَب تـَسجيل
ENregistry officeregistry office n 
EGmalg'a 'aeetaemmalgaac aacytaem n  مـَلجأ أيتا َم
ENorphanageorphanage n 
MSmangammangam n  مـَنجـَم
ENminemine n mineral
MSmustashfamustashfY n   مـُستـَشفى
ENhospitalhospital n  
EGmoollmwll n   مولّ
USmallmall n shopping 
MSwarshawarshaö n   و َرشـَة
ENgaragegarage n workshop
ENworkshopworkshop n